FAMILIERECHT>>

Voor advisering omtrent vele onderwerpen bent u bij ons aan het goede adres:
huwelijk/geregistreerd partnerschap, samenleving, echtscheiding, erfrecht, levenstestament (algemene volmacht en/of medische volmacht) en estateplanning. Maakt u gerust een afspraak om al uw vragen hierover te bespreken.

RECHTSPERSONEN>>

Het rechtspersonenrecht is zeer uiteenlopend en bij ons kantoor kunt u onder andere terecht voor het oprichten van een stichting of een vereniging, alsmede het wijzigen van de statuten; het oprichten van (en inbreng in) een besloten vennootschap, alsmede het wijzigen van de statuten; aandelenoverdracht, certificering of uitgifte van aandelen van een besloten vennootschap; fusie en splitsing van vennootschappen.

ONROEREND GOED>>

Ons kantoor heeft ervaren medewerkers die gespecialiseerd zijn in huizenoverdrachten, het verzorgen van hypotheken, maar ook in verdelingen, overdrachten van bedrijfspanden en het vestigen van andere rechten, zoals erfdienstbaarheden, opstalrechten en erfpachtrechten. Ook kunt u bij ons terecht voor het splitsen in appartementsrechten en wijzigen of opheffen van dergelijke splitsingen.