ONROEREND GOED

Bij de koop of verkoop een huis/appartement of bedrijfspand komt het nodige kijken. Onze gespecialiseerde medewerkers kunnen u daar uitstekend bij helpen.

Wij nemen de tijd om uw koopovereenkomst, indien gewenst, inhoudelijk met u te bespreken en geven u graag advies.

Wij verzorgen vanzelfsprekend graag de overdracht van uw huis/appartement of bedrijfspand en wij kunnen ook de koopovereenkomst voor u maken. In dat laatste geval kunnen eventuele (juridische) problemen vroegtijdig worden onderkend en opgelost, voordat de koopovereenkomst getekend wordt.

Belt u gerust als u een vraag hierover hebt of:

Download de brochure: huis kopen / huis verkopen

Hypotheek

Wanneer u voor het verkrijgen van uw huis of bedrijfspand financiering nodig heeft, dan kunnen wij u daaromtrent onafhankelijk adviseren. Ook verzorgen wij voor u de eventuele geldleningsovereenkomst en/of de hypotheekakte.

Oversluiting van een hypotheek gebeurt ook bij de notaris.

Het is van belang dat u tijdig begint met het aanvragen van de financiering bij uw bank of andere hypotheekverstrekker. Vaak duurt dit proces langer dan u denkt.

Dat kan u in de problemen brengen tegen het moment dat u met de verkoper van uw nieuwe huis heeft afgesproken voor de eigendomsoverdracht.

Neemt u tijdig contact op met ons want misschien kunnen wij u in dit stadium al van dienst zijn door te zorgen dat de hypotheekopdracht toch nog tijdig bij ons zal zijn.

Als uw bestaande hypotheek geheel is afbetaald dan ontvangt u daarover bericht van uw bank. Als u daarmee naar ons toe gaat, dan kunnen wij zorgen voor de doorhaling van de hypotheek in de openbare registers met een royementsakte. Dit kan bij verkoop van uw huis/appartement of bedrijfspand, maar het kan ook tussentijds. In dat laatste geval voorkomt u dat de hypotheek zichtbaar blijft in het kadaster, waardoor het lijkt alsof er op uw huis/appartement of bedrijfspand nog een hypotheek rust.

Belt u gerust als u een vraag hierover hebt of:

download de brochure huis kopen / huis verkopen

Verdeling bij uit elkaar gaan of echtscheiding

Wanneer twee mensen uit elkaar gaan of gaan scheiden, moeten de gezamenlijke goederen verdeeld worden. De meeste spullen kunnen onderling worden verdeeld, maar voor de verdeling van het huis is de inzet van een notaris vereist.

Zo dient het huis te worden verdeeld door middel van een notariële akte van verdeling. Daarin staan de (eventueel in een convenant) gemaakte afspraken, vindt de overdracht plaats en wordt de eventueel bestaande hypotheek behandeld. Ook de eventuele betaling tussen partijen wordt daarin vastgelegd en loopt vaak via de notarisrekening.

Onze daarin gespecialiseerde medewerkers begeleiden u hier graag bij.

Belt u gerust als u een vraag hebt of:

 

Overdracht schepen

Als een schip is ingeschreven in het scheepsregister van het kadaster dan is het schip te boek gesteld. Voor een eigendomsoverdracht is in dat geval een notariële akte nodig (en inschrijving in het scheepsregister). Ook in het geval van een overdracht van een niet te boek gesteld schip kunt u een notaris inschakelen voor het opstellen van een koopovereenkomst en verdere afhandeling, zoals betaling van de koopprijs via de notarisrekening.

Neemt u contact met ons op voor meer informatie over de overdracht van schepen of:

Nieuwbouw en koop-/aannemingsovereenkomst

Ons kantoor heeft ruime ervaring met advisering omtrent en afhandeling van nieuwbouwprojecten.

Als koper wordt u gevraagd om niet alleen een koopovereenkomst voor de grond, maar ook een aannemingsovereenkomst voor de bouw van het huis te ondertekenen. Dit leidt nogal eens tot vragen, waarmee u bij ons aan het goede adres bent.